Prosjekt

Prosjekt

Prosjektorganisering gir fleksibilitet i forhold til etablert struktur. Hensikten med prosjektorganisering er at en skal kunne gjøre ting uten å hemmes av at «sånn gjør vi det vanligvis ikke» samtidig som det kun tilføres oppgaverelaterte ressurser. Det blir enklere å arbeide og oppnå fremdrift rettlinjet. I et prosjekt skal en kunne arbeide pragmatisk med klar sammenheng mellom mål og midler. Prosjektmodellen kan tilføre verdifulle bidrag innen merkevarebygging og kommunikasjon ved at en "omstokking" åpner for nye kombinasjonsmuligheter, kreativitet og fremdrift.

I det ordinære arbeidet blir en lett bundet til spesielle måter å gjøre ting på (rutiner). Profesjoner forsvarer sine posisjoner og alle har et behov for å rettferdiggjøre sin handlemåte. For å kunne få til nytenking og utvikling, er det viktig å ha verktøy med "nødutganger" som prosjektarbeidet representerer. Dermed kan prosjektarbeid være en måte å fornye det ordinære arbeidet gjennom utvikling og utprøving uten at aktivitetene framstår som noen trussel mot det etablerte. Utvikle uten å risikere posisjon.

Å skulle lage et vellykket prosjekt, krever at en er villig til å regissere noe som blir stående helt på sida av den ordinære virksomheten. Vi bistår i slike prosesser og har betydelig kompetanse innen prosjektmetodikk tilknyttet i vårt samarbeidsnettverk.

Kjennetegn ved prosjekt

prosjektillustrasjon.jpg

For å kalle noe et prosjekt må det inneholde følgende:

  • Plan m/avgrensninger 
  • Mål 
  • Egen styring
  • Tidsramme 
  • Kostnadsramme

Ved å jobbe mye prosjekt preger dette også våre arbeidsmetoder for mindre oppdrag som f.eks. leveranser av reklameartikler,gaveartikler. Ordrene blir på mange måte miniprosjekt ettersom hver enkelt jobb innebærer spesialtilpasning til en bestemt kunde. Dette er svært forskjellig fra andre typer vareomsetning hvor varer er kurante uten tilpasninger. Vi har hatt stor nytte av prosjekterfaringen ved å følge opp tettere og ha fokus på tidlige avklaringer. Dermed blir overraskelsene færre både for oss og våre kunder.