Merkevarebygging

Merkevarebygging er å gi en merkevare verdier, slik at kjøperen får en følelse av at han/hun har kjøpt mer enn bare produktet. Merkevarebygging går ofte ut på at man tilfører produktet et symbol eller logo, som over tid skal føre til at kundemassen forbinder produktet med kvalitet og/eller visse egenskaper og fordeler, og over tid utvikler tillit til produktet.

Nøkkelordet for å lykkes med merkevarebyggingen er særpreg, eller mer presis; differensiering. Merkevaren må skille seg ut fra konkurrentene og oppfattes som unik. Det viktig å finne ut konkret hvilke budskap man skal spille på i markedsføringen av produktet. Budskapet må ta utgangspunkt i kundenes behov.

Merkevarebygging er i dagens kommunikasjonssamfunn svært viktig innen markedsføring og tilfører konkurransefortrinn for merkevareeier. Noen av disse strategiske fordelene er;

 • merkevarebygging.jpgøkt lojalitet
 • høyere prismargin
 • konkurranseresistens
 • vekstmuligheter

Vi tilbyr gjennom vårt samarbeidsnettverk bistand i arbeid med merkevarebygging innenfor en rekke områder som;

 • strategiutvikling
 • kommunikasjonsrådgivning
 • design
 • konseptutvikling
 • reklame
 • praktisk implementering
 • logistikk
 • event

Prisanslag betinger en viss avgrensning og beskrivelse fra kundens side. Vi forbeholder oss også retten til å vurdere og avvise case på selvstendig grunnlag.