Historien om H. Kulberg Profilbyrå

Tidslinje

Firmaet ble startet av Henrik Kulberg i 1876 ettar at han hadde gått i salmakerlære hos salmaker Mørk i Drammen. Henrik(1) kom til Drammen fra en gård i Lier. han videreutdannet seg i faget i utlandet.

Sønnen Henrik født i 1880 tok svennebrev som salmaker og møbeltapetserer i 1901 og tok videre over driften av firmaet.

Tredje ledd med mellomnavn Andreas født i 1904 tok svennebrev i ikke mindre enn 3 fag; møbeltapetserer, salmaker og byggtapetserer i årene 1925-27. Han gikk bort under forberedelsene til firmaets 100 års jubileum vinteren 1976.

Henrik Kristian født 1937 tok svennebrev i Byggtapetserfaget i 1963 og drev firmaet i den mest aktive perioden på 70 og 80 tallet. Han er fortsatt med i styret i dagens virksomhet.

Daglig leder av dagens virksomhet; Thomas Kulberg født 1969, har bakgrunn fra Oslo Handelshøyskole innen markedsføring og økonomi og senere praktisk erfaring med silketrykksproduksjon og reklamehåndverk.

Historien

Profilbyrået's historie

Thomas startet profilbyrået opprinnelig som et datterselskap i 1997 eid 50/50 av det opprinnelige håndverksfirmaet og han selv. Det var derfor to H.Kulberg-selskaper i drift på slutten av 1990 tallet og begynnelsen på 2000 tallet. I tillegg ble det også startet et eget importselskap AHB Norge AS eid av profilbyrået og T.Kulberg. Dette drives forøvrig også paralellt i dag i samme lokaler som reklamevirksomheten. Profilbyrået ble senere fusjonert inn i det eldste (håndverksfirmaet) da Henrik K. pensjonerte seg og byggtapetservirksomheten ble da avsluttet. Fra da av ble foretaket konsentrert om markedskommunikasjon, reklame og displayprodukter og videreført under navnet H.Kulberg Profilbyrå AS. Foretaket representerer i dag mer enn 50 leverandører av merkevarer i inn-/utland. Vi er dermed et ressurssterkt kontaktpunkt for våre kunder og har unik bredde sammenlignet med breansjen forøvrig.

Tradisjon for kreativitet

Familien har i 2009 lagt bak seg 133 år med forretningsdrift i H.Kulberg navnet. Selv om virksomhetsområdene har vært endret i takt med samfunnsutviklingen gjennom årenes løp er det de samme grunnleggende prinsipper som gjelder i dag som ved starten, nemlig å levere presisjon og kvaslitet til avtalt tid. Dagens "håndverk" stiller også strenge krav til ferdigheter og kreativiteten er på mange måter like viktig nå som når H.Kulberg i forrige århundre skulle løse sine salmakerfaglige utfordringer.

Sterke løsninger

Firmaet H.Kulberg ble startet lenge før standardiseringen veltet inn over samfunnet og håndverkerne fikk stadige utfordringer om å utarbeide sterke løsninger som skulle tåle arbneidshestens krefter. Dagens kunder setter også pris på vår evne til å tenke nytt og å levere kvalitet. Mye er endret fra 1876 og til nå, men sterke løsninger - det leverer H.Kulberg fortsatt!